λεπτομέρεια απο εικόνα Αγίου Δημητρίου

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥ.


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΟΙΟΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ