λεπτομέρεια απο εικόνα Αγίου Δημητρίου

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014                  ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


                                                         ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


3 σχόλια: